O nepremičninski zadrugi

Nepremičninska zadruga temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju premoženja. Verjamemo, da lahko združimo svoje znanje, izkušnje in dobrine za uspešno uresničitev zastavljenih ciljev na področju gospodarjenja z nepremičninami v dobro članov zadruge in za širšo družbeno dobrobit.

01. Namen in cilji zadruge

Namen zadruge je povezati najširši krog posameznikov in podjetij s ciljem varnega, učinkovitega in dolgoročnega gospodarjenja ter plemenitenja lastnih naložb.

Cilji zadruge so vzpostavitev stabilnega, varnega in ekonomičnega najemniškega trga nepremičnin, sooblikovanje ekološkega, gospodarsko in družbeno odgovornega ravnanja z nepremičninami, predvsem s kmetijskimi površinami, gozdovi in drugimi naravnimi viri, aktivno sodelovanje pri oblikovanju trdne, razvojno naravnane, inovativne in uspešne družbe.

02. Organi zadruge

Občni zbor članov zadruge je najvišji organ zadruge in ga sestavljajo vsi člani.

Predsednik zadruge je vsakokratni predsednik upravnega odbora. Predsednik zadruge vodi in zastopa poslovanje NZ. Izvoli ga občni zbor. Predsednik Nepremičninske zadruge, z. o. o. v mandatu 2016–2021 je Thomas Krelj.

Upravni odbor, ki ima 7 članov, vodi poslovanje Nepremičninske zadruge, z. o. o. Mandatna doba upravnega odbora je 5 let. Člani upravnega odbora Nepremičninske zadruge, z. o. o. v mandaru 2016–2021 so:

  • Thomas Krelj
  • Tomaž Košir
  • Gregor Štembergar
  • Marko Tomazin
  • Lidija Zeme Johnston
  • Romana Seljak
  • Marjan Rogelj

Nadzorni odbor zadruge, ki ima 3 člane, nadzoruje delo in poslovanje predsednika zadruge, upravnega odbora in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter skrbi, da je občnemu zboru pravočasno predloženo letno poročilo.  Mandatna doba nadzornega odbora je 5 let. Člani nadzornega odbora Nepremičninske zadruge, z. o. o. v mandatu 2016–2021 so:

  • Mateja Likozar Rogelj
  • Boris Kalan
  • Branko Potočnik

Verjamemo v svoje znanje in dolgoletne izkušnje na področju naložb v nepremičnine.